phone 0476 298587

Visie

Onze Visie

In het werkveld van de beweegcoaching, performance coaching en personal training merken we een wildgroei aan opleidingen. Daarom wensen wij met onze beroepsvereniging te waken over de kwaliteit van dit beroepsveld en dat deze gegarandeerd blijft.

Onze Missie

In de eerste plaats wensen wij om de (semi) professionele coaches te verenigen. Deze komen uit het werkveld van de performance coaching, personal training en beweegcoaching.

We willen waken over de kwaliteit van de dienstverlening binnen de sector.

Verder willen wij een draagvlak bieden aan onze leden en fungeren als een gemeenschappelijke stem naar de buitenwereld toe.

We willen een werkkader creëren, inclusief rechten en plichten, met respect naar andere beroepscategoriën die raaklijnen hebben met het veld van beweging en coaching.

Tot slot willen wij ijveren voor een erkende beroepstitel ter bescherming van het beroep.

Onze leden

Onze leden moeten één of meerdere van volgende opleidingen doorlopen hebben:

    -Bachelor Sport en Bewegen

    -Bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie

    -Master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen

    -Master in de Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen

Deze opleidingen worden bij voorkeur nog aangevuld met extra specialisaties. We voorzien een instapformule voor laatsejaarsstudenten in bovenvermelde opleidingen. Zij zijn de toekomst van onze sector en kunnen alsdusdanig kennismaken met het werkveld. Wij voorzien een inschaling op basis van elders verworven competenties evenwaardig aan bovenvermelde opleidingen. Deze inschaling zal individueel geëvalueerd dienen te worden door de Raad van Bestuur.

Onze voordelen

1. Educatie en bijscholing

We willen onze leden alle wetenschappelijke onderbouwde info verstrekken alsook de mogelijkheden tot bijscholing. Samenwerking met de verschillende opleidingsinstituten is in deze optiek fundamenteel.

2. Kortingen voor aankoop bij partners

3. Verzekering voor beroepsaansprakelijkheid

4. Maandelijkse nieuwsbrief. 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x